header image
images-2
c7d8e93d-833e-436b-9425-41ecb7ef7cfb

HƯỚNG DẪN HỌC TUẦN 23 (22/2-28/2) KHỐI 6,7,8,9 MÔN NHẠC – MĨ THUẬT – THỂ DỤC- CÔNG NGHỆ – TIN HỌC

1/ KHỐI 6: Môn Nhạc: https://drive.google.com/file/d/1MqMRzRZ5oZVucCrl5DYnKe06WWXKZMjW/view?usp=sharing Môn Mĩ Thuật: https://drive.google.com/file/d/1jrUEIrls04onIfFKP6yZRrHthPjTSsgS/view?usp=sharing Môn Thể dục: https://drive.google.com/file/d/1Jr6xFhhoh3w9OgxD9VFjeaO35dLRjWU7/view?usp=sharing Môn Công nghệ: https://drive.google.com/file/d/1fsNO6h0XYLXl-BrmhCVk5ze8KeYHOtWA/view?usp=sharing 2/ KHỐI 7: Môn Nhạc: https://drive.google.com/file/d/1Ub0WzAsJBCEMA2OVsNrodwqKUbjyzKJW/view?usp=sharing Môn Mĩ Thuật: https://drive.google.com/file/d/1ytUmLeJHrVH7l7gSNJnBMI59TyiCgJs2/view?usp=sharing Môn Thể dục: https://drive.google.com/file/d/1LqPBpdLWcCsYHdynpdmduTs81wTtnciw/view?usp=sharing Môn Công nghệ: https://drive.google.com/file/d/1LnNLaesKzOu6elK_wSFmkj-rPQ8qWLnW/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1Aq0n88TX78hCzScNM38zUd_dREXOv2z6/view?usp=sharing Môn Tin: https://drive.google.com/file/d/1j42KYtKI3RmKRnvBdILlFYVbXixdetag/view?usp=sharing 3/ KHỐI 8: Môn Nhạc: https://drive.google.com/file/d/1GX_Q_fFUE5pEjPqR1NoDGi5c2Zl9Jc7T/view?usp=sharing Môn Mĩ Thuật: https://drive.google.com/file/d/1mAQ5x53WOeTaI94jNTjJuGZYHEG1qRXo/view?usp=sharing Môn Thể dục: https://drive.google.com/file/d/1WLV-Xr18mjf3gKnOAB-Jc6g6H5CS2mt6/view?usp=sharing Môn Công nghệ: https://drive.google.com/file/d/1CbCN5F0CIr3yDrZz6M1ZcgfFH9FyU_Bn/view?usp=sharing 4/ KHỐI 9: Môn Nhạc: https://drive.google.com/file/d/1HbN0ebKY-kZtgX6hBoxskk9G07VbcbO_/view?usp=sharing…

ve-tranh-de-tai-ngay-nha-giao-viet-nam12

HƯỚNG DẪN HỌC TUẦN 22 (17/2-21/2) KHỐI 6,7,8,9 MÔN NHẠC – MĨ THUẬT – THỂ DỤC- CÔNG NGHỆ – TIN HỌC

1/ KHỐI 6: Môn Nhạc: https://drive.google.com/file/d/1fNDcvynSRUoYW0y3NhFq76KyY9JM5sKW/view?usp=sharing Môn Mĩ Thuật: https://drive.google.com/file/d/1MLcaIgE76huVXbCsgHl02LJSiFFScGdT/view?usp=sharing Môn Thể dục:  https://drive.google.com/file/d/1gWG-g2XzTHWKgEfuAYf9PIGn5anWZIUp/view?usp=sharing Môn Công nghệ: https://drive.google.com/file/d/1e4fna63nIYSqkJPv7PzmkDmet951k_AM/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/17oxTxuDrd-STOKXYi60ETVzT33P3r5Zj/view?usp=sharing Môn Nhạc: https://drive.google.com/file/d/1nH79F6s_VgPPKrvVUNBwA7SCHUfXeEvK/view?usp=sharing Môn Mĩ Thuật: https://drive.google.com/file/d/1IjMAXuYcPQyJEbnesA-STRXElAbFUrCM/view?usp=sharing Môn Thể dục: https://drive.google.com/file/d/1Wd7tn1IVFKAMByXsUfwNYijYJwlOFOA6/view?usp=sharing Môn Công nghệ: https://drive.google.com/file/d/1cu0SVt06rOcVqSNwE_qhWdrpJNu8qfXf/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1JDZ-eQgciMJpixEhiWgUelU_7w-36GH6/view?usp=sharing Môn Tin: https://drive.google.com/file/d/1Y2JWSvgqOY_QOpDQ_nsIJFQqi-dX1wAq/view?usp=sharing 3/ KHỐI 8: Môn Nhạc: https://drive.google.com/file/d/10wZoBv54xzIh1YVVZzlams-cDepT-2Hr/view?usp=sharing Môn Mĩ Thuật: https://drive.google.com/file/d/1dkzb02gBiRPkvb7pusrdivTAh-oAtTHs/view?usp=sharing Môn Thể dục: https://drive.google.com/file/d/1t-ptgC4EbDtkmAXwSQN_t9m_gR24Pk_5/view?usp=sharing Môn Công nghệ: https://drive.google.com/file/d/1rgwqpuqbBgzywa7k2ZEqUcKtfCwsMmpb/view?usp=sharing 4/…

images

LỊCH HỌC TUẦN 22 (17/2-21/2)+TUẦN 23 (22/2-28/2) KHỐI 6,7,8,9

Click vào đường linh để xem lịch và bài học cụ thể: LỚP 6A1: https://drive.google.com/file/d/1lhenuLOcHnasynvMLTIMZN_hkEzzFTaG/view?usp=sharing LỚP 6A2: https://drive.google.com/file/d/1s3lwZJvDaiMmsjvMJzcPqEEL0d5fgu63/view?usp=sharing LỚP 6A3: https://drive.google.com/file/d/1aP36U_cyS3HIn70nAZRyo9RGliC3fCHa/view?usp=sharing LỚP 6A4: https://drive.google.com/file/d/1CVSSG8mbnX3GmYJ4LSOpAQsvtNKozGye/view?usp=sharing LỚP 6A5: https://drive.google.com/file/d/1pA95USYK8bB9uAcSx1iOmnV4yCDGbfKa/view?usp=sharing LỚP 6A6: https://drive.google.com/file/d/1rlakDaXmTG80pVcjhUAy8_6_3tUYfRHE/view?usp=sharing LỚP 7A1: https://drive.google.com/file/d/1F4L7OOL-c6oC7tisE54gavYE_8Y4xxoT/view?usp=sharing LỚP 7A2: https://drive.google.com/file/d/1d6VVMV210U6wA9hLPby3kHIAzgLc8JwF/view?usp=sharing LỚP 7A3: https://drive.google.com/file/d/11pKjIMr3lejPU5uf67U2MoNt4ePG5tTV/view?usp=sharing LỚP 7A4: https://drive.google.com/file/d/1MsvkYTgxkBDGbwvaOsodf17LH53gOHVc/view?usp=sharing LỚP 7A5: https://drive.google.com/file/d/1_Pw73d-HLkttahgJQpb-1en30145usp7/view?usp=sharing LỚP 7A6: https://drive.google.com/file/d/1mHO_Vf5CbW-Ek8jhPxcI6l0RQl6yg08K/view?usp=sharing LỚP 8A1: https://drive.google.com/file/d/1ALzGpfWEH7a47IU47F5XotPAwLssQSJd/view?usp=sharing LỚP 8A2: https://drive.google.com/file/d/1C_Owlb7vMhJLE5DnVikQvKrpRkg4cksT/view?usp=sharing LỚP 8A3: https://drive.google.com/file/d/1RxX_gu1YmMwFGkNVbZAJbtMeM3H-cZDU/view?usp=sharing LỚP 8A4: https://drive.google.com/file/d/1J1_T0BhV7-lYYTC-8rEw3ETrM-SFN-57/view?usp=sharing LỚP 8A5: https://drive.google.com/file/d/1_bVKvOTFPgVPIZnsZmZckqKIMmNiGNM3/view?usp=sharing LỚP 8A6: https://drive.google.com/file/d/1ALzGpfWEH7a47IU47F5XotPAwLssQSJd/view?usp=sharing LỚP 9A1: https://drive.google.com/file/d/1YiemVs6ICuTI3eRVPfcsWNdBfVQByOWi/view?usp=sharing ; https://drive.google.com/file/d/1jb-HHsEBOicTTfI20cFllBcf790kjX4G/view?usp=sharing…

55eb771f-d1d0-4bc9-add5-396c51d244e8

Trong không khí náo nức, tươi vui của một mùa Xuân mới, nhân dịp năm mới Tân Sửu 2021 đang tới gần, Ban Giám Hiệu nhà trường xin kính chúc quý cô giáo, thầy giáo, cán bộ viên chức và gia đình luôn mạnhkhoẻ, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng và hoàn thànhtốt nhiệm…

465e545e-7d39-4351-9755-578c0e79cd5f
c7d8e93d-833e-436b-9425-41ecb7ef7cfb

Khối 9: Hướng dẫn học các môn tuần 21

1/ Môn Toán: https://drive.google.com/file/d/1W7HsLC7V1Z40TC7YeypW9Lq9nZD6cSv_/view?usp=sharing 2/ Môn Văn: https://drive.google.com/file/d/1XxOSBsrflDGpgcXq9XayKbNvrHZpmV_U/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1x6f9lxxqPLladjgdL9qc4VwHoPltvQ-N/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1kAMGDC-slSpaicJcc3f0k2J8TXmirOK_/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/18sXW7CyicKHpOtZ3jjhZI_-4mA1OSmvO/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1Ft4HNLjDGL0TWgpWxwNugu2-e146LYW1/view?usp=sharing 3/ Môn Anh: https://drive.google.com/file/d/1NvdlEgQNDdxl5Egn8YB_vWjMJ7Tlg8Ks/view?usp=sharing 4/ Môn Lý: https://drive.google.com/file/d/1MoCng4afqHEs__eGF1qbqTQP1amDbWPQ/view?usp=sharing 5/ Môn Hoá: https://drive.google.com/file/d/11HsFgzpgwOOzP5nBETgfVRUw2YWCkO92/view?usp=sharing 6/ Môn Sinh: https://drive.google.com/file/d/1OgaEspERZP7Bn6-p_hLxNZvqDhFprCIK/view?usp=sharing 7/ Môn Sử: https://drive.google.com/file/d/1yGGOryoKMDkupU0gcib-6dRsXU0jhVja/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1yGGOryoKMDkupU0gcib-6dRsXU0jhVja/view?usp=sharing 8/ Môn Địa: https://drive.google.com/file/d/1RdRpnQzKLfu-EnMuTL-uSsDVi1HCvMtg/view?usp=sharing 9/ Môn Nhật ( Lớp 9A4, 9A5): https://drive.google.com/file/d/1j19wLU8WltMNR86gBmaEaRSyPowwgbjq/view?usp=sharing 10/ Môn GDCD: https://drive.google.com/file/d/1qRbaqiDMkFRDVa_7Uh0LNtJdqY3-JumX/view?usp=sharing 11/ Môn Công Nghệ: https://drive.google.com/file/d/10NtwO0srMxyyrH35TcSoZy9nBonzmB1c/view?usp=sharing 12/ Môn Nhạc: https://drive.google.com/file/d/1x_q4zqJEj4GTN3Nei9b5tJcXJBdhQSgb/view?usp=sharing 13/ Môn…

6aa3f4c9-bc6c-4aac-89b9-8c50f62a059c

Khối 8: Hướng dẫn học các môn tuần 21

1/ Môn Toán: https://drive.google.com/file/d/1yXrP56sm0IxdprGwBPorATz5IXdU8VZP/view?usp=sharing 2/ Môn Văn: https://drive.google.com/file/d/1845_ogbDOjB9jjeQDcW8AIwWaXKuPO7q/view?usp=sharing tiet-82-tuc-canh-pac-bo https://drive.google.com/file/d/1q8lD-h7EurPCKkE7szq2j2O2sfZ4wjrQ/ https://drive.google.com/file/d/1UGGMazh9vhKqEganvA1WpJbVaOhtQ9jg/view?usp=sharing 3/ Môn Anh: https://drive.google.com/file/d/1-bP4Q99AhBocEpSRfDF2KEptmmDcm1QH/view?usp=sharing 4/ Môn Lý: https://drive.google.com/file/d/1X8lhYIhhtzMMaRQCvwM9Y90trfhW4giz/view?usp=sharing 5/ Môn Hoá: https://drive.google.com/file/d/1x55OAiyLEl5aqR2p5AedWUVTqcC7TAM1/view?usp=sharing 6/ Môn Sinh: https://drive.google.com/file/d/19vnY6GPom-9ysPwLGSMwaZb0D9NHUzC6/view? 7/ Môn Sử: https://drive.google.com/file/d/19NmiQnnNQ0X5pDzNHsZk5vGhJV3Kaydh/view?usp=sharing 8/ Môn Địa: https://drive.google.com/file/d/1dZJDvmwP0hEn3CNW7FM7mFDhdHeZq49O/view?usp=sharing 9/ Môn Nhật ( Lớp 8A5, 8A6): https://drive.google.com/file/d/1lGEivB3QrLIcQ3RneIKNrPbIKvSgo16F/view?usp=sharing 10/ Môn GDCD: https://drive.google.com/file/d/1v6S7SXKY88gekoCqlCF7Hw8ErxHKYMg8/view?usp=sharing 11/ Môn Công Nghệ: https://drive.google.com/file/d/10NtwO0srMxyyrH35TcSoZy9nBonzmB1c/view?usp=sharing 12/ Môn Nhạc: https://drive.google.com/file/d/170lTMLWMV2QeoZsWM0Iu9gn2Q0Gvyy2S/view?usp=sharing 13/ Môn Mĩ Thuật: https://drive.google.com/file/d/1RyCgtyj9asqgMNXassAjBFN2iyjQ5m06/view?usp=sharing 14/…

c006fc92-4ef3-4986-a66d-dacc29315bf1

Khối 7: Hướng dẫn học các môn tuần 21

1/Môn Toán: https://drive.google.com/file/d/1Rp6O1JkY6_dMFpJEw-opuF11_Sj8KcX2/view?usp=sharing 2/Môn Văn:https://drive.google.com/file/d/1riPYYcwYIZTO4nHZeYG6cMJ0_Y6JuxkN/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1qiTkcHd3knWu_zM8OXK0MLNw4pnbXo0n/view?usp=sharing v7-tiet-83 https://drive.google.com/file/d/18VRVT_pOTom9NonujuSwJumIwpNKxu2A/view?usp=sharing 3/ Môn Anh: https://drive.google.com/file/d/1B0Uqq8hJALiFDFEkrQ8UYeAOEoUDeUN5/view?usp=sharing 4/ Môn Lý: https://drive.google.com/file/d/1ex9QFtm6KS7qtOpqsIaqB31ZtTDauj4C/view?usp=sharing 5/ Môn Sinh: https://drive.google.com/file/d/1XtX98mSRe4sii7X8uKnh9q0nSa1bbmYg/view?usp=sharing 6/ Môn Sử: https://drive.google.com/file/d/15jnn4uACqqgfXrfluoLj93C2Crr8mt7W/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1IXtENdpKrBL3Yu2zsQgH7_QWG1alai0R/view?usp=sharing 7/ Môn Địa: https://drive.google.com/file/d/1ywTVwNzG4MIt-dKNE5qWxNXsnx-oBfrh/view?usp=sharing 8/ Môn Nhật ( Lớp 7A5, 7A6): https://drive.google.com/file/d/1MpLSnj-NTGnElizJ34FBclQOVwF8EEqB/view?usp=sharing 9/ Môn Tin: https://drive.google.com/file/d/1B6Jrjt8O7kxOZzCmokJtHmGDIcoD-zCQ/view? 10/ Môn GDCD: https://drive.google.com/file/d/1251NYcgrml9pCjoZ3Ucf6CwQQWcAnyL-/view?usp= 11/ Môn Công Nghệ: https://docs.google.com/file/d/1i60P5Ec9Y19e5P-ei-LLmvaW89qiuNaK/edit?usp=docslist_api&filetype=msword 12/ Môn Nhạc: https://drive.google.com/file/d/1bQU3MXPgQLIYJNFgg1mq_AZLaTYVcLsi/view?usp=sharing 13/ Môn Mĩ Thuật: https://drive.google.com/file/d/1aw-M3VXYe1vtSudlCQhV252bgvDIGxB6/view?usp=sharing 14/ Môn…

2eb3020c-010d-4b4f-9dca-44e60795efe4

Khối 6: Hướng dẫn học các môn tuần 21

1/ Môn Toán:toan-6-tuan-21 2/ Môn Văn:v6-tiet-81 ; v6-tiet-82 ; v6-tiet-83; v6-tiet-84 3/ Môn Anh: english-6-revison-for-week-21th 4/ Môn Lý:vat-li-6-_-tuan-21 5/ Môn Sinh:nd-kien-thuc-sinh-6-tuan-21 6/ Môn Sử:s6-tiet-21 7/ Môn Địa:nd-kien-thuc-dia-6-tuan-21 8/ Môn Nhật ( Lớp 6A5, 6A6):mon-nhat-phieu-bt1-khoi-6 9/ Môn GDCD:gdcd-k6 10/ Môn Công Nghệ:cong-nghe-6-_tuan-21 11/ Môn Nhạc: https://drive.google.com/file/d/1KRZkUCQv6KKulIquTL13udvrn-FFjyZ_/view?usp=sharing 12/ Môn Mĩ Thuật: https://drive.google.com/file/d/1hUAOa02q_eu1SYVatl–fkA3-D6DXjy8/view?usp=sharing 13/ Môn Thể Dục: https://drive.google.com/file/d/1POGGLZfm8Ol0a8lhdHWZ5oJnAu3FjNEZ/view?usp=sharing