header image
2c96d2e5-f833-43e6-8bcf-b0a422ee1779
92207a45-a8de-44bd-ab25-f83716d4f669
465e545e-7d39-4351-9755-578c0e79cd5f
6211ef89-5bd5-4ae2-8e2b-63a947f5b1c8
5cf63c12-7f7c-4950-996d-968377121ba7
dc3a6a13-2445-468c-8c33-e425d09104c3

TIN VUI ĐẦU HÈ:

  Chúc mừng học sinh Nguyễn Thành Đạt – học sinh lớp 7a6. đã xuất sắc dành giải Vàng (Gold Award) Vòng quốc gia Kỳ thi Olympic Tin học quốc tế HKICO 2021. Đây là lần thứ 2 liên tiếp con đạt giải Vàng tại kì thi Quốc tế này….

a135996c-3a10-49fd-9777-61166eeeee76
132b50f5-a694-4984-a37b-c7b5ab9b4a98
images-2

HƯỚNG DẪN HỌC CÁC MÔN: ÂM NHẠC – MỸ THUẬT – THỂ DỤC – TIN HỌC KHỐI 6,7,8 TUẦN 33+34

* KHỐI 6 Môn Âm nhạc: https://drive.google.com/file/d/1wRMAdoVZiEM2w6hK_Z4wd_3XA4PPohM9/view?usp=sharing Môn Thể Dục: https://drive.google.com/file/d/1UjJNckZ0XXU82QczzoI4Vm9RUNq1uUPi/view?usp=sharing Môn Mỹ Thuật: https://drive.google.com/file/d/1GM1T3jVxFWhepettVssvna0Yv2EvBFN1/view?usp=sharing ; https://drive.google.com/file/d/1uc75iHxH0CWUs5XL_YqqQoZ-o-w_PLGq/view?usp=sharing * KHỐI 7 Môn Âm nhạc: https://drive.google.com/file/d/1WZtJKqViZDbsjF3-AoyvGzDs7xYRgibf/view?usp=sharing Môn Thể Dục: https://drive.google.com/file/d/1zV6Q5xagtiMgy-hfvBeytItXTLn07IXr/view?usp=sharing Môn Mỹ Thuật: https://drive.google.com/file/d/1uObfKwSHatYrlcLKfnhCb51B7SaHeCF0/view?usp=sharing ; https://drive.google.com/file/d/1AOusBed14M-SVs9xfBTKuurKVdDa9WYy/view?usp=sharing Môn Tin học: https://drive.google.com/file/d/1dh4mrlln3MUQ9CXrsLH4vndr-r0B5-Bl/view?usp=sharing * KHỐI 8 Môn Âm nhạc: https://drive.google.com/file/d/19hDIA0uU_6dLSjGBz0hUNFwxu-7vLQTE/view?usp=sharing Môn Thể Dục: https://drive.google.com/file/d/1Df7wefYKKHeKXbubCCtKqLycflk-Anrt/view?usp=sharing Môn Mỹ Thuật: https://drive.google.com/file/d/1HTBp2yY77i1XfG-eH6ovpiWxhwvY6FJz/view?usp=sharing

images

THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN (TỪ 05/5-15/5/2021) CÁC KHỐI 6,7,8,9

* KHỐI 6: 6A1: https://drive.google.com/file/d/1Sy1pLH8incomyfEWLUih64-P99oWt-Hz/view?usp=sharing 6A2: https://drive.google.com/file/d/1DJiezOsWib-SCWJeW6zOgya2fn0dx5n3/view?usp=sharing 6A3: https://drive.google.com/file/d/1mrg53UBF8yqZTY6OoXlIwnx7K7bD84JV/view?usp=sharing 6A4: https://drive.google.com/file/d/1TQUb60Ray_WLHshMQTgCbrtnA6B9WiKs/view?usp=sharing 6A5: https://drive.google.com/file/d/1buIXE3_ZLZdbNAKyKi-NdXDPRMqUZATX/view?usp=sharing 6A6: https://drive.google.com/file/d/1If2L4wU9hl6EKXCEVoYpzD6ghx91Whqh/view?usp=sharing * KHỐI 7 7A1: https://drive.google.com/file/d/1yVTTsMpc5Qh0lWXeq9jk6A0FP4k-aL59/view?usp=sharing 7A2: https://drive.google.com/file/d/1nVIYeIhqABtnK_jVa85mNcVpg3UyqUJm/view?usp=sharing 7A3: https://drive.google.com/file/d/1P7IIhkIK1zQHrdlIRjSuEotJE_9Fb0e6/view?usp=sharing 7A4: https://drive.google.com/file/d/1UU_JZrazRzyHr-eDWGei333EDRO8UVNo/view?usp=sharing 7A5: https://drive.google.com/file/d/1lvXSnyPUw4nlFw1x_Z2yJZGe2u7vl1Pc/view?usp=sharing 7A6: https://drive.google.com/file/d/1gtTrC4HkrEpUExXM1cZVjoQfzlSX1B5v/view?usp=sharing * KHỐI 8 8A1: https://drive.google.com/file/d/1wV-8Nt8Grn5anSzXYKBpZoe4-iSSlwTJ/view?usp=sharing 8A2: https://drive.google.com/file/d/1sNHBNiaEwcZptZM4yTWvMRgtiyxEXmST/view?usp=sharing 8A3: https://drive.google.com/file/d/1nCqODdY4sohHSszE2IMyxRHl9cLfDNXk/view?usp=sharing 8A4: https://drive.google.com/file/d/1Zcjj8KRLEukt8JRsLejhTe44_wppCCHe/view?usp=sharing 8A5: https://drive.google.com/file/d/18MiNVqQfjyzFmxPlXsg9-F5r_ki9bLT7/view?usp=sharing 8A6: https://drive.google.com/file/d/1zSHpElxuWyhR9qnCbMPd1VYYiHYOTA9N/view?usp=sharing; https://drive.google.com/file/d/1CeaA7DEejHqPII9wtAZjrOnL3lo6varg/view?usp=sharing * KHỐI 9 9A1: https://drive.google.com/file/d/1SLpQ2U7P5_ME23sqM1vcDa95rfDOEpI6/view?usp=sharing 9A2: https://drive.google.com/file/d/1o6ZgC9LzRrY54P4T4Gsxk0D2ZeN97zGj/view?usp=sharing; https://drive.google.com/file/d/1Gsn9051L-hvH29ZXg1j1yu9dJqvuTMA9/view?usp=sharing 9A3: https://drive.google.com/file/d/1Gsn9051L-hvH29ZXg1j1yu9dJqvuTMA9/view?usp=sharing 9A4: https://drive.google.com/file/d/1ljivHHBzRPhP696mY-sNfs7t5IdHTNbQ/view?usp=sharing 9A5: https://drive.google.com/file/d/1ssn2I5uagwCs-7iAcyuc_hApZbs-qMsc/view?usp=sharing