header image
images-2

HƯỚNG DẪN HỌC CÁC MÔN: ÂM NHẠC – MỸ THUẬT – THỂ DỤC – TIN HỌC KHỐI 6,7,8 TUẦN 33+34

* KHỐI 6 Môn Âm nhạc: https://drive.google.com/file/d/1wRMAdoVZiEM2w6hK_Z4wd_3XA4PPohM9/view?usp=sharing Môn Thể Dục: https://drive.google.com/file/d/1UjJNckZ0XXU82QczzoI4Vm9RUNq1uUPi/view?usp=sharing Môn Mỹ Thuật: https://drive.google.com/file/d/1GM1T3jVxFWhepettVssvna0Yv2EvBFN1/view?usp=sharing ; https://drive.google.com/file/d/1uc75iHxH0CWUs5XL_YqqQoZ-o-w_PLGq/view?usp=sharing * KHỐI 7 Môn Âm nhạc: https://drive.google.com/file/d/1WZtJKqViZDbsjF3-AoyvGzDs7xYRgibf/view?usp=sharing Môn Thể Dục: https://drive.google.com/file/d/1zV6Q5xagtiMgy-hfvBeytItXTLn07IXr/view?usp=sharing Môn Mỹ Thuật: https://drive.google.com/file/d/1uObfKwSHatYrlcLKfnhCb51B7SaHeCF0/view?usp=sharing ; https://drive.google.com/file/d/1AOusBed14M-SVs9xfBTKuurKVdDa9WYy/view?usp=sharing Môn Tin học: https://drive.google.com/file/d/1dh4mrlln3MUQ9CXrsLH4vndr-r0B5-Bl/view?usp=sharing * KHỐI 8 Môn Âm nhạc: https://drive.google.com/file/d/19hDIA0uU_6dLSjGBz0hUNFwxu-7vLQTE/view?usp=sharing Môn Thể Dục: https://drive.google.com/file/d/1Df7wefYKKHeKXbubCCtKqLycflk-Anrt/view?usp=sharing Môn Mỹ Thuật: https://drive.google.com/file/d/1HTBp2yY77i1XfG-eH6ovpiWxhwvY6FJz/view?usp=sharing

images

THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN (TỪ 05/5-15/5/2021) CÁC KHỐI 6,7,8,9

* KHỐI 6: 6A1: https://drive.google.com/file/d/1Sy1pLH8incomyfEWLUih64-P99oWt-Hz/view?usp=sharing 6A2: https://drive.google.com/file/d/1DJiezOsWib-SCWJeW6zOgya2fn0dx5n3/view?usp=sharing 6A3: https://drive.google.com/file/d/1mrg53UBF8yqZTY6OoXlIwnx7K7bD84JV/view?usp=sharing 6A4: https://drive.google.com/file/d/1TQUb60Ray_WLHshMQTgCbrtnA6B9WiKs/view?usp=sharing 6A5: https://drive.google.com/file/d/1buIXE3_ZLZdbNAKyKi-NdXDPRMqUZATX/view?usp=sharing 6A6: https://drive.google.com/file/d/1If2L4wU9hl6EKXCEVoYpzD6ghx91Whqh/view?usp=sharing * KHỐI 7 7A1: https://drive.google.com/file/d/1yVTTsMpc5Qh0lWXeq9jk6A0FP4k-aL59/view?usp=sharing 7A2: https://drive.google.com/file/d/1nVIYeIhqABtnK_jVa85mNcVpg3UyqUJm/view?usp=sharing 7A3: https://drive.google.com/file/d/1P7IIhkIK1zQHrdlIRjSuEotJE_9Fb0e6/view?usp=sharing 7A4: https://drive.google.com/file/d/1UU_JZrazRzyHr-eDWGei333EDRO8UVNo/view?usp=sharing 7A5: https://drive.google.com/file/d/1lvXSnyPUw4nlFw1x_Z2yJZGe2u7vl1Pc/view?usp=sharing 7A6: https://drive.google.com/file/d/1gtTrC4HkrEpUExXM1cZVjoQfzlSX1B5v/view?usp=sharing * KHỐI 8 8A1: https://drive.google.com/file/d/1wV-8Nt8Grn5anSzXYKBpZoe4-iSSlwTJ/view?usp=sharing 8A2: https://drive.google.com/file/d/1sNHBNiaEwcZptZM4yTWvMRgtiyxEXmST/view?usp=sharing 8A3: https://drive.google.com/file/d/1nCqODdY4sohHSszE2IMyxRHl9cLfDNXk/view?usp=sharing 8A4: https://drive.google.com/file/d/1Zcjj8KRLEukt8JRsLejhTe44_wppCCHe/view?usp=sharing 8A5: https://drive.google.com/file/d/18MiNVqQfjyzFmxPlXsg9-F5r_ki9bLT7/view?usp=sharing 8A6: https://drive.google.com/file/d/1zSHpElxuWyhR9qnCbMPd1VYYiHYOTA9N/view?usp=sharing; https://drive.google.com/file/d/1CeaA7DEejHqPII9wtAZjrOnL3lo6varg/view?usp=sharing * KHỐI 9 9A1: https://drive.google.com/file/d/1SLpQ2U7P5_ME23sqM1vcDa95rfDOEpI6/view?usp=sharing 9A2: https://drive.google.com/file/d/1o6ZgC9LzRrY54P4T4Gsxk0D2ZeN97zGj/view?usp=sharing; https://drive.google.com/file/d/1Gsn9051L-hvH29ZXg1j1yu9dJqvuTMA9/view?usp=sharing 9A3: https://drive.google.com/file/d/1Gsn9051L-hvH29ZXg1j1yu9dJqvuTMA9/view?usp=sharing 9A4: https://drive.google.com/file/d/1ljivHHBzRPhP696mY-sNfs7t5IdHTNbQ/view?usp=sharing 9A5: https://drive.google.com/file/d/1ssn2I5uagwCs-7iAcyuc_hApZbs-qMsc/view?usp=sharing  

465e545e-7d39-4351-9755-578c0e79cd5f
713bf6bc-6ae3-479b-b40c-6ff2f8c54452
465e545e-7d39-4351-9755-578c0e79cd5f
742bcaaf-bfb3-44de-b750-a29eb5251fb7

Chúc mừng cô giáo Nguyễn Thị Thu Hà đã xuất sắc vượt qua 2 vòng thi giáo viên giỏi cấp Quận năm học 2020 – 2021, tham dự thi cấp Thành phố bộ môn Toán!

Các vòng thi cấp Quận là cơ hội để giáo viên được trau dồi chuyên môn, học hỏi kinh nghiệm giảng dạy từ đồng nghiệp và các chuyên gia; được tiếp xúc nhiều hơn với các em học sinh ở các trường trong Quận và nhận thấy các em thật…

54e2f02e-4f6a-4a91-ad81-92899a047169
be8dd613-4e98-4a6c-b1b1-127135fbcbfa
e385b378-a07b-4ece-bc52-39a490b0b93b
465e545e-7d39-4351-9755-578c0e79cd5f