tai-xuong

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2017 – 2018

UBND QUẬN ĐỐNG ĐA                                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT                           Độc lập…

z691307760416_550f61cdfd82bd94d525cadaaaf69bc5
z691307744761_4301be4183feb63fec85c3f4a528741c
z691307742610_0c87673b7d96addb79df74bc8794a114