images-1

THỜI KHÓA BIỂU TĂNG CƯỜNG SAU DỊCH BỆNH

tkb-ta%cc%86ng-cu%cc%9bo%cc%9bng-sau-di%cc%a3ch
images-1

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 9 ( TỪ 27/4-02/5/2020)

LỚP 9A1: https://drive.google.com/file/d/1BfzMcOC1wwaxHjie9gvvQdvg62OlANjQ/view?usp=sharing LỚP 9A2: https://drive.google.com/file/d/14c_KCKqp1kHuq_Ugyc1j929tMf3QLYm7/view?usp=sharing LỚP 9A3: https://drive.google.com/file/d/1P6YNkaDeoNTNVdSBqo6K7du6827l...
images

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 8 ( TỪ 27/4-02/5/2020)

LỚP 8A1:https://drive.google.com/file/d/1a3RyXVCB6m-Mhcjv0dEJse06sTcHQh2I/view?usp=sharing LỚP 8A2:https://drive.google.com/file/d/1AJT9y6ymK2VeDeFkPZF5Q1IS8FreEGEd/view?usp=sharing LỚP 8A3: https://drive.google.com/file/d/17WmVr9odinSOgfNyAkBTYL_T0rpFQ...
images-1

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 7 ( TỪ 27/4-02/5/2020)

LỚP 7A1: https://drive.google.com/file/d/18wQrEz9RUw-6RS3V4lh8smkSE5ZEg0fU/view?usp=sharing LỚP 7A2: https://drive.google.com/file/d/1f_xRmdbpAR43qpxZhRzeLHRGmOVjyJBB/view?usp=sharing LỚP 7A3:https://drive.google.com/file/d/1M097zlvIM4MfibqjL58L-BFYq58...
images

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 6 ( TỪ 27/4-02/5/2020)

CLICK VÀO ĐỂ TẢI: LỚP 6A1: https://drive.google.com/file/d/17aywh62FgGRQCFjcYUF-3CH6R3XiHtKd/view?usp=sharing LỚP 6A2: https://drive.google.com/file/d/13u9vw5RlPsUOkeMG7yJpH_7L1-VrxOE7/view?usp=sharing LỚP 6A3: https://drive.google.com/file/d/1R...
images

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 7 (TỪ NGÀY 20/4-25/4)

Lớp 7A1:tkb-day-truc-tuyen7a1-20-4-26-4 Lớp 7A2:tkb-truc-tuyen-7a2-ko-pass-20-4-25-4 Lớp 7A3:tkb-day-truc-tuyen-lop-7a3-tu-20-25-t4 Lớp 7A4:tkb-so-6 Lớp 7A5:7a5 Lớp 7A6:tkb-day-truc-tuyen-lop-7a6-so-2-1-1-copy
images-2

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 6 (TỪ NGÀY 20/4-25/4)

Lớp 6A1:thoi-khoa-bieu-lop-6a1-20-4-26-4 Lớp 6A2:tkb-lop-6a2-2 Lớp 6A3:thoi-khoad-bieu-hoc-truc-tuyen-lop-6a3 Lớp 6A4:tkb-lop-6a4-tu-ngay-20-04-den-25-04-2020 Lớp 6A5:tkb-truc-tuyen-6a5-2 Lớp 6A6:tkb-day-truc-tuyen-lop-6a6-20_4-den-25_4
images

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 9 (TỪ NGÀY 20/4-25/4)

Lớp 9A1:thoi-khoa-bieu-day-truc-tuyen-lop-9a1 Lớp 9A2:tkb-tt-9a2 Lớp 9A3:tkb-9a3 Lớp 9A4:tkb-day-truc-tuyen-9a4 Lớp 9A5:tkb-9a5-tuan-6
images-1

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 8 (TỪ NGÀY 20/4-25/4)

Lớp 8A1:tkb-day-truc-tuyen-8a1 Lớp 8A2:tkb-8a2-tu-20-25 Lớp 8A3:tkb-day-truc-tuyen-8a3 Lớp 8A4:tkb-day-truc-tuyen-8a4 Lớp 8A5:tkb-day-truc-tuyen-lop-8a5-1
images-2

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 8 ( TỪ NGÀY 13/4-18/4)

Lớp 8A1: https://docs.google.com/document/d/1a4lLQwG8JqpbLN5bPxQdk0icWa7lf3oJMImj-kKoFlI/edit?usp=sharing Lớp 8A2:https://drive.google.com/file/d/1Qjryvw38vNGmwfcyut7pXF3txpSJNvG4/view?usp=sharing Lớp 8A3: https://drive.google.com/file/d/1WgikSvuqJcAL-...