Để chuẩn bị các điều kiện bảo đảm an toàn cho học sinh đi học trở lại, sáng ngày 1/3/2021, các cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường tổ chức tổng vệ sinh khử khuẩn khung cảnh sư phạm nhà trường lần thứ 2 bằng dung dịch Cloramin-B và các chất tẩy rửa thông thường.Nhà trường đã chuẩn bị sẵn các vật dụng, thiết bị để hỗ trợ phòng ngừa dịch bệnh. Mỗi lớp sẽ được phát nước rửa tay để rửa tay thường xuyên khi học sinh đi học trở lại… Trường đã thành lập Ban An toàn phòng, chống dịch Covid-19 gồm các cán bộ chủ chốt để theo sát mọi hoạt động và đưa ra các phương án dự phòng hợp lý. Đồng thời, lên các kịch bản phòng, chống dịch cho mọi tình huống xảy ra. Nhà trường đã chuẩn bị tâm thế sẵn sàng đón học sinh đi học lại, đồng thời hoàn tất kế hoạch hoạt động tháng 3 để khi đi học lại có thể triển khai thực hiện ngay. Tất cả giáo viên, nhân viên đều đã khai báo y tế; khi đi học lại thì 100% học sinh cũng phải khai báo y tế để nhà trường chủ động trong công tác phòng, chống dịch.
Click vào để xem tiếp: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=266318205097105&id=108588064203454