Click vào để tải bài:

Lớp 6: bai-21-khoi-nghia-ly-bi-nuoc-van-xuan

Lớp 7: bai-22-su-suy-yeu-cua-nha-nuoc-phong-kien-tap-quyen-the-ki-xvi-xviii