Click vào để tải bài giảng:

Môn Vật Lý:

 https://www.youtube.com/watch?v=TO71NP4EPWU&t=14s

Môn SInh: bai-47-quan-the-sinh-vat