Click vào để tải bài

1/ Lớp 6: Môn Tiếng Anh:bai-tap-anh-6-nghi-dich-covid-19-tuan-23_3-den-28_3

Môn Tiếng Nhật:nhat-6-bai-tap-tuan-3

2/ Lớp 7: Môn Tiếng Anh: bai-tap-on-tap-tuan-8-mon-tieng-anh-7

Môn Tiếng Nhật:luyen-tap-tuan-3-lop-7

3/ Lớp 8: Môn Tiếng Anh:bai-tap-on-tap-tuan-8-mon-tieng-anh-7

Môn Tiếng Nhật:luyen-tap-tuan-3-lop-8

4/ Lớp 9: Môn Tiếng Anh:bai-tap-on-tap-tuan-23_-3-den-28_3-lop-9

Môn Tiếng Nhật:o%cc%82n-ta%cc%a3%cc%82p-tua%cc%82n-3-nhat-9