• Đề nghị các trường treo cơ rủ trong 2 ngày lễ Quốc tang (ngày 26 và 27/9/2018) theo đúng quy đinh và chỉ đạo của Sở GD&DDT và UBND quận tại văn bản số 1798/UBND-VP ngày 25/9/2018.1798_signed
  • Công văn Phối hợp triển khai chương trình “Hỗ trợ Phòng chống xâm hại tình dục trẻ em”. 2018-09-26-10-13-43-01 ;2018-09-26-10-16-25-01
  • Kế hoạch tổ chức thực hiện và phát động thi đua hưởng ứng “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn quận Đống Đa năm 2018 2018-09-26-08-47-35-01