Chữa bài tập tuần 2- Khối 7

Click vào để tải bài Môn Toán: dap-an-pht-tuan-2-toan-7 Môn Văn: dap-an-them-tn-cho-cau; dap-an-ttyncnd-ta; dap-an-cau-rg-db; dap-an-tuc-ngu Môn Anh: keys-el-7-tuan-2of-word-stress-on-2-3-syllables-exercises-1

Tuần 3( nCov) Lần 2 SHCM tổ Hoá Sinh Địa

Chữa bài tập tuần 2 – Khối 6

Click vào để tải bài Môn Toán: dap-an-bai-tap-tuan-2-toan-6 Môn Văn: dap-an-sncm; dap-an-dnbkn; dap-an-vuot-thac Môn Anh: key-el-6-tuan-2-thang-2  

Khối 6: bài tập tuần 3 ( nCov) – 3 môn

Môn Toán: phieu-bai-tap-tuan-3-toan-6 Môn Văn: phieu-bt-tuan-van-6; bai-hoc-duong-doi-dau-tien-k6; song-nuoc-ca-mau Môn Anh: week-3-revision-el-6

Khối 7: bài tập tuần 3 ( nCov) – 3 môn

Click vào để tải bài tập: Môn Toán: toan-7-phieu-bai-tap-tuan-so-3 Môn Văn: phieu-bt-tuan-van-7-kim-anh; tuc-ngu-ve-con-ng-xh-k7; tinh-than-yeu-nuoc; them-tn-cho-cau Môn Anh: revision-unit-7-8-week-3-english-7

Khối 8: bài tập tuần 3 ( nCov) – 7 môn

Click vào để tải bài tập Môn Toán: phieu-bai-tap-lan-3-toan-8 Môn Văn: phieu-bt-tuan-van-8-kim-anh; que-huong; khi-con-tu-hu; phieu-bt-tuan-van-8-thuy Môn Anh: revision-week3-e-8-february-2020 Môn Lý: phieu-bai-tap-tuan-3-vat-ly-8 Môn H...

Khối 9: bài tập tuần 3 (nCov) – 9 môn

Click vào để tải bài tập Môn Toán: phieu-bai-tap-lan-3-toan-9 Môn Văn: phieu-bai-tap-ngu-van-9; phieu-bai-tap-ngu-van-9-thuy Môn Anh: bai-tap-on-tap-tuan-3-thang-2-anh-9 Môn Lý: phieu-ht-tuan-3-vat-ly-9 Môn Hoá: bai-tap-hoa-9-nghi-dich-...

Thấu kính hội tụ

Giáo viên: Nguyễn Thị Huyền Trang   click vào để nghe bài giảng: https://youtu.be/TO71NP4EPWU

Tiết 48 – Bài 22: SỰ SUY YẾU CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN TẬP QUYỀN ( thế kỷ XVI- XVIII)

Click vào để tải bài giảng: https://youtu.be/-31NYvxQ6ak

Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên

Giáo viên: Lê Thị Trang Click vào để nghe bài giảng: https://youtu.be/Qq3i1EgnJas