🎨 Mỹ thuật và em ❤️

Khám phá đại dương Hs: Vũ Trà My Lớp: 7A3 Khám phá đại dương Hs: Phạm Tâm Như Lớp: 6A2  Click vào để xem toàn bộ: https://www.facebook.com/108588064203454/photos/pcb.119721786423415/119715276424066/?type=3&theater

LỊCH THI HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2019 – 2020

BÀI GIẢNG MÔN MĨ THUẬT LỚP 6-7-8

LỚP 6: https://drive.google.com/file/d/1z2KR6PyIiDWlnl_zOQrSl8AtLnztfALq/view?usp=sharing LỚP 7: https://drive.google.com/file/d/1MpXdZyVUSyYUY6N_yGgw6fZWCLOnEXrO/view?usp=sharing LỚP 8:https://drive.google.com/file/d/1jVrxBlibUp9BPX4Y541xokG6nhMzsmwD/...

BÀI GIẢNG MÔN ÂM NHẠC LỚP 6-7-8-9

LỚP 6: https://drive.google.com/file/d/1ve3prhkG7W6qKQLeH2VosROp0GEn-ylP/view?usp=sharing LỚP 7: https://drive.google.com/file/d/1f6mJ5YqTd3grejPjvEPh9v08Z5s1NhE-/view?usp=sharing LỚP 8: https://drive.google.com/file/d/1-iu6q6PoEeJaKsk1BM2V8D-zHZ7r0Pvj/v...

PHIẾU BÀI TẬP TUẦN MÔN THẾ DỤC LỚP 6-7-8-9

de%cc%82-cu%cc%9bo%cc%9bng-o%cc%82n-ta%cc%a3%cc%82p-the%cc%82%cc%89-du%cc%a3c-tuanf-13

PHIẾU BÀI TẬP KHỐI 6 MÔN TOÁN – LÝ- CÔNG NGHỆ

CLICK VÀO ĐƯỜNG KINK ĐỂ TẢI BÀI MÔN TOÁN: https://drive.google.com/file/d/1zw7qvcNqyL3RVEUFMtB7mdOCH_JRzXOg/view?usp=sharing MÔN LÝ: https://drive.google.com/file/d/1ajgQ5Tc44J1M7UK0KmDYwbNjY6mGz6ad/view?usp=sharing MÔN CN: https://drive.goo...

PHIẾU BÀI TẬP KHỐI 7 MÔN TOÁN – LÝ- CÔNG NGHỆ

CLICK VÀO ĐỂ TẢI BÀI: MÔN TOÁN: https://drive.google.com/file/d/19AWlzd-2wBisJENJWjVGry8Blxz-I3dE/view?usp=sharing MÔN LÝ: https://drive.google.com/file/d/1JCYka7EBU57Yxww0sFzuyjxc-qPSKiyp/view?usp=sharing MÔN CN: https://drive.google.com/file/d...

PHIẾU BÀI TẬP KHỐI 8 MÔN TOÁN – LÝ- CÔNG NGHỆ

CLICK VÀO ĐỂ TẢI BÀI: MÔN TOÁN: https://drive.google.com/file/d/1AApiow3YnV0Fx2nRyssWFByiRwuDnWCk/view?usp=sharing MÔN LÝ: https://drive.google.com/file/d/1Zlw7ilDBiC9wPKeUm7uJiMO195PYE5ds/view?usp=sharing MÔN CN: https://drive.google.com/file/d...

PHIẾU BÀI TẬP KHỐI 9 MÔN TOÁN – LÝ- CÔNG NGHỆ

CLICK VÀO ĐỂ TẢI BÀI: MÔN TOÁN:https://drive.google.com/file/d/1HtipdG_LOR9M2fLR_5R5UFDv7ha_VxX-/view?usp=sharing MÔN LÝ:https://drive.google.com/file/d/1SEoUwHgzeO9K44J7iomOzPOo4utoP1IQ/view?usp=sharing MÔN CN: https://drive.google.com/file/d/1oP...

Bài giảng môn Âm nhạc lớp 6,7,8,9

Lớp 6: https://drive.google.com/file/d/1wIUjMLMGE_1H_r88HdCv3jvugFGDY_W0/view?usp=drive_web Lớp 7: https://drive.google.com/file/d/1_gV9rruNWJto-SVesqAHUWSC0XXbcwTG/view?usp=sharing Lớp 8: https://drive.google.com/file/d/1HDs7qy0bzhZE604F6bw2rVzxxxdi7...