PHIẾU BÀI TẬP KHỐI 8 MÔN TOÁN – LÝ- CÔNG NGHỆ

CLICK VÀO ĐỂ TẢI BÀI: MÔN TOÁN: https://drive.google.com/file/d/1AApiow3YnV0Fx2nRyssWFByiRwuDnWCk/view?usp=sharing MÔN LÝ: https://drive.google.com/file/d/1Zlw7ilDBiC9wPKeUm7uJiMO195PYE5ds/view?usp=sharing MÔN CN: https://drive.google.com/file/d...

PHIẾU BÀI TẬP KHỐI 9 MÔN TOÁN – LÝ- CÔNG NGHỆ

CLICK VÀO ĐỂ TẢI BÀI: MÔN TOÁN:https://drive.google.com/file/d/1HtipdG_LOR9M2fLR_5R5UFDv7ha_VxX-/view?usp=sharing MÔN LÝ:https://drive.google.com/file/d/1SEoUwHgzeO9K44J7iomOzPOo4utoP1IQ/view?usp=sharing MÔN CN: https://drive.google.com/file/d/1oP...

Bài giảng môn Âm nhạc lớp 6,7,8,9

Lớp 6: https://drive.google.com/file/d/1wIUjMLMGE_1H_r88HdCv3jvugFGDY_W0/view?usp=drive_web Lớp 7: https://drive.google.com/file/d/1_gV9rruNWJto-SVesqAHUWSC0XXbcwTG/view?usp=sharing Lớp 8: https://drive.google.com/file/d/1HDs7qy0bzhZE604F6bw2rVzxxxdi7...

Phiếu bài tập môn Thể Dục lớp 6,7,8,9

de-cuong-on-tap-the-duc-tuanf-12

Bài giảng môn Mĩ Thuật lớp 6,7,8

Lớp 6:tiet26-lop-6-de-tai-ngay-tet-va-mua-xuan Lớp 7:tiet26lop7-lo-hoa-va-qua-ve-mau Lớp 8:mi-thuat-lop-8

Khối 9: Bài tập tuần môn Toán-Anh-Lý-CN

Click vào để tải bài: Môn Toán:bai-tap-on-tap-tuan-4-thang-4-lop-9-tu-20-4-25-4-de-so-10-11 Môn Anh: bai-tap-on-tap-tuan-4-thang-4-lop-9-tu-20-4-25-4-de-so-10-11 Môn Lý:bt-vat-ly-9-13-4-18-4 Môn CN:bai-tap-cn913-4-18-4

Khối 8: Bài tập tuần môn Toán-Anh-Lý-CN

Click vào để tải bài: Môn Toán:bai-tap-toan-8-13-4-18-4 Môn Anh:bai-tap-tieng-anh-8-tuan-12 Môn Lý:l8-bai-tap-tuan-13-4-19-4 Môn CN:pbt-cn-8-13-4-18-4

Khối 7: Bài tập tuần môn Toán- Anh- Lý-CN

Click vào để tải bài: Môn Toán:bt-tuan-toan-7-13-4-18-4 Môn Anh:bai-tap-on-tap-tuan-12-mon-tieng-anh-7 Môn Lý:bt-ly-lop-7-13-4-18-4 Môn CN:pbt-cn7-13-4-18-4

Khối 6: Bài tập tuần môn Toán-Anh-Lý-CN

Click vào để tải bài: Môn Toán:bai-tap-tuan-toan-613-4-19-4 Môn Anh:anh-6-bai-tap-nghi-dich-tuan-4-thang-4 Môn Lý:l6-bai-tap-tuan-13-4-19-4 Môn CN:bai-tap-cn-613-4-18-4

PHIẾU BÀI TẬP MÔN THỂ DỤC LỚP 6,7,8,9

de-cuong-on-tap-the-duc