THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 6 ( TỪ 06/4 – 11/4)

CLICK VÀO ĐỂ XEM LỚP 6A1:https://drive.google.com/file/d/1yq0wqfxkXpt1Ez9JhLn5TqlEVyOHr3_x/view?usp=sharing LỚP 6A2:https://drive.google.com/file/d/1hfGljA3o5XqW6U6CVpim6Fg08L8itM59/view?usp=sharing LỚP 6A3:https://drive.google.com/file/d/19pkcB7OmaQ...

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 9 ( từ ngày 30/3-04/4/2020)

Click vào để tải về: https://drive.google.com/file/d/1t3gvgRhAQW96IAXNUlqi-uqmz-YZt8xY/view?usp=sharing

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 8 ( từ ngày 30/3-04/4/2020)

Click vào đường link để tải về: https://drive.google.com/file/d/1Y29pMuE0wrxHgu0WB3vtbYSN2xkuGqea/view?usp=sharing  

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 7( từ ngày 30/3 – 04/4/2020)

click vào đường link để tải: https://drive.google.com/file/d/1S6ncSgnHQYkVxgvswmW_Xs3aX2Hy18i7/view?usp=sharing

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 6 ( TỪ 30/3-04/4/2020)

CLICK VÀO ĐỂ TẢI VỀ: https://drive.google.com/file/d/1y0YZT260DOJSOAkaIKjITmFpqksxU33N/view?usp=sharing

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 9 ( 23/3-28/3)

9A1:thoi-khoa-bieu-day-truc-tuyen-lop-9a1 9A2:tkb-9a2-233-283 9A3:tkb-tua%cc%82n-8 9A4:tkb-da%cc%a3y-tru%cc%9b%cc%a3c-tuye%cc%82n-9a4gu%cc%9b%cc%89i-cho-ph-copy 9A5:tkb-9a5-tua%cc%82n-2

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 8 ( 23/3-28/3)

8A1:tkb-da%cc%a3y-tru%cc%9b%cc%a3c-tuye%cc%82n-8a1 8A2:tkb-8a2-tu%cc%9b-23-28 8A3:tkb-da%cc%a3y-tru%cc%9b%cc%a3c-tuye%cc%82n-lo%cc%9bp-8a3 8A4:tkb-da%cc%a3y-tru%cc%9b%cc%a3c-tuye%cc%82n-8a4 8A5:tkb-da%cc%a3y-tru%cc%9b%cc%a3c-tuye%cc%82n-lo%cc%9bp-8a5

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 7 ( 23/3-28/3)

7A1:tkb-da%cc%a3y-tru%cc%9b%cc%a3c-tuye%cc%82n7a1gu%cc%9b%cc%89i-cho-ph 7A2:tkb-tru%cc%9b%cc%a3c-tuye%cc%82n-7a2-23-3-29-3 7A3:tkb-da%cc%a3y-tru%cc%9b%cc%a3c-tuye%cc%82n-lo%cc%9bp-7a3-so%cc%82-2 7A4:tkb-so%cc%82-2 7A5:tkb-da%cc%a3y-tru%cc%9b%cc%a3c-tuye%cc%82n...

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 6 ( 23/3-28/3)

tkb-khoi-6-tu-23-28

LỊCH PHÁT SÓNG CHƯƠNG TRÌNH ” HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH” PHÁT TRÊN KÊNH 1 – ĐÀI TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI ( 23/3-28/3)

* Đề nghị PHHS nhắc nhở con lên học đúng giờ và có sách vở ghi chép bài. GVCN sẽ thường xuyên kiểm tra và khi các con đi học trở lại. Trân trọng!