Từ ngày 15/7/2020 Sổ liên lạc điện tử PINO sẽ được tích hợp vào ứng dụng Hà Nội Smartcity của UBND Thành phố Hà Nội.

Quý phụ huynh vui lòng cài đặt ứng dụng để theo dõi quá trình học tập của con ở trường hoặc lấy mã tham gia tuyển sinh trực tuyến 2020-2021.   Click vào để xem hướng dẫn chi tiết: https://solienlacdientu...

Thông báo tuyển sinh năm học 2019 – 2020

                       UBND QUẬN ĐỐNG ĐA                TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Thông báo tuyển sinh Năm ...

TUYỂN SINH NĂM HỌC 2019 – 2020

THÔNG TIN TUYỂN SINH

Quy trình tuyển sinh

Quy trình tuyển sinh * Tuyển sinh đúng tuyến: Các bước đăng ký tuyển sinh trực tuyến Bước 1. Trường tiểu học cấp mã số đăng ký tuyển sinh cho cha mẹ HS lớp 5. Bước 2. Cha mẹ HS đăng ký...

Thông báo tuyển sinh Năm học 2018 – 2019

                       UBND QUẬN ĐỐNG ĐA                TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Thông báo tuyển sinh Năm ...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2017 – 2018

UBND QUẬN ĐỐNG ĐA                                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT         ...

Hội khỏe phù đổng năm học 2016 – 2017

Lễ bế giảng năm học 2016 – 2017

Lễ sơ kết HK1 năm học 2016 – 2017