“Năm học mới thật đặc biệt sang tuần thứ hai rồi, các bạn học sinh thân yêu đã thấy thích nghi tốt với việc học trực tuyến chưa?

Các bạn nhớ giữ gìn sức khoẻ, nghiêm túc thực hiện các quy định phòng chống dịch bệnh, chăm chỉ tương tác với thầy cô và các bạn để học bài làm bài cho tốt nhé!
Và, chúng mình đặc biệt chú ý giữ an toàn khi sử dụng điện ở mọi nơi, vào mọi lúc nhé❤️
Click vào để xem: img_9263