Click vào để tải bài chữa:

Môn Toán: dap-an-toan-8-pht-6-tuan-2-thang-3

Môn Văn:dap-an-van-8-phieu-1 dap-an-van-8-phieu-2

Môn Anh:dap-an-bai-tap-anh-8-tuan-6-nghi-phong-dich-covid

Môn Lý:dap-an-phie%cc%82u-o%cc%82n-ta%cc%a3%cc%82p-va%cc%a3%cc%82t-ly-8-tua%cc%82n-6

Môn Hóa:dap-an-bai-tap-hoa-8-tuan-6

Môn Sinh:dap-an-pht-sinh-8

Môn Địa:dap-an-tuan-2-thang-3-dia-8

Môn Sử: dap-an-su-8-tuan-6

Môn GDCD:dap-an-gdcd-8-tuan-6