Thực hiện công văn số 2481/PA-UBND ngày 26/11/2021 của UBND quận Đống Đa về phương án tiêm chủng vaccine Covid-19 trên địa bàn quận đợt 32 dành cho đối tượng học sinh lớp 9. Chủ nhật, ngày 28/11/2021 trường THCS Lý Thường Kiệt là điểm tiêm chủng của ba trường THCS Lý Thường Kiệt, Huy Văn, Cát Linh.

Nhà trường gửi tới PHHS, học sinh và giáo viên sơ đồ chỉ dẫn khu vực tiêm, quy trình tiêm chủng và nơi chỉ dẫn gửi xe để GV, HS bà PHHS khi đưa con đến điểm tiêm chủ động nắm bắt thông tin.

slide1

slide2 z2971444627520_3102629da4bc986c7d2d86faa1e11baf