Ngày 16/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ra quyết định về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 với các cấp học trên địa bàn Thủ đô.
Click để xem tiếp: https://vtv.vn/giao-duc/chinh-thuc-hoc-sinh-ha-noi-tuu-truong-som-nhat-ngay-1-9-khai-giang-ngay-5-9-20210816191135459.htm?fbclid=IwAR0-Pmv7zMjZH1uGm3WGnG9x2hPNrdxlOPLgIrMarkjTEmTgE_A04lymJr8