Văn 8 – Tiết 92 chương trình địa phương (phần tập làm văn)

Giáo viên: Nguyễn Thị Kim Anh

 

Click vào để nghe giảng: https://youtu.be/-O8xGxDlM0w