Thực hiện Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 8/09/2020 của Uỷ ban nhân dân quận Đống Đa về việc triển khai công tác Y tế trường học năm học 2020-2021 trên địa bàn quận Đống Đa. Trung tâm y tế quận Đống Đa phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo Quận triển khai khám sức khỏe học sinh các trường trên địa bàn Quận.

Nhằm tăng cường bảo vệ, chăm sóc sức khỏe học sinh và đảm bảo học sinh được phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần, trí tuệ, nâng cao sức khỏe; 100% học sinh được khám sức khỏe theo chuyên khoa và 100% các trường hợp mắc bệnh được thông báo với gia đình để phối hợp chuyển tuyến điều trị.Hôm nay, ngày 17/11/2020 trường THCS Lý Thường Kiệt phối hợp với trung tâm y tế quận Đống Đa kiểm tra sức khỏe cho học sinh toàn trường.

  • c99a6162-680b-4903-8cfb-6950505073e7 0acef69e-f9c7-4a62-9325-31bdf3fddc7c b1d25c07-5828-4c68-ae99-8e905b4b6723 6ced9386-bc2a-4d36-9e40-1f0b5ecc43df d133a672-e62e-4d22-b5da-a4969ae43f53 e1a545dc-b47a-42c0-8fb4-51b719f26fba 44262825-3507-4d60-8d3c-272450ad61c2 612ef1cb-f6fd-46fc-ace6-7241511cd26c