1/ Môn Toán:toan-6-tuan-21

2/ Môn Văn:v6-tiet-81 ; v6-tiet-82 ; v6-tiet-83v6-tiet-84

3/ Môn Anh: english-6-revison-for-week-21th

4/ Môn Lý:vat-li-6-_-tuan-21

5/ Môn Sinh:nd-kien-thuc-sinh-6-tuan-21

6/ Môn Sử:s6-tiet-21

7/ Môn Địa:nd-kien-thuc-dia-6-tuan-21

8/ Môn Nhật ( Lớp 6A5, 6A6):mon-nhat-phieu-bt1-khoi-6

9/ Môn GDCD:gdcd-k6
10/ Môn Công Nghệ:cong-nghe-6-_tuan-21

11/ Môn Nhạc: https://drive.google.com/file/d/1KRZkUCQv6KKulIquTL13udvrn-FFjyZ_/view?usp=sharing

12/ Môn Mĩ Thuật: https://drive.google.com/file/d/1hUAOa02q_eu1SYVatl–fkA3-D6DXjy8/view?usp=sharing

13/ Môn Thể Dục: https://drive.google.com/file/d/1POGGLZfm8Ol0a8lhdHWZ5oJnAu3FjNEZ/view?usp=sharing