Đây là thành quả đáng tự hào của giáo viên và học sinh ngôi trường THCS Lý Thường Kiệt trong năm học này. Tự hào lắm 2k6 ơi!

829d3703-9e89-43ad-b224-0c7d9fa9302a

 

04d3b11b-2875-46d4-9dbd-f96908c5f0c4ea2e92f5-0bcb-4e2f-a076-5c13a59c5192 2187cf30-d79c-49a7-bc5f-3f7242f2286a a8435bb4-60cd-4163-9ae5-4f95c23da945 44789a7d-26bb-4ffc-90fd-9ae4d8cfd93b c44ff4a7-b051-443c-b061-e1713670bd8b 8c0edebe-6db3-4d87-8558-a9dbb0ad15d1 ab561364-e65f-42ad-88b3-5e37dde4af87 a0a419bc-d49a-4d1e-9b48-cba64a33b39a 6d0f3147-cadd-429c-930d-a1c5f1e101c3 d6950feb-ff55-40c4-90d2-3a0f77f6265c

13