Click vào để tải bài chữa:

Môn Toán: phieu-bai-tap-so-6-toan-9-tuan-2-thang-3

Môn Văn: phieu-bai-tap-su-9 van-9-tuan-6-phieu-1 van-9-tuan-6-phieu-2

Môn Anh: bai-tap-tuan-2-thang-3-lop-9

Môn Lý:phieu-bai-tap-so-s6-vat-ly-9-tuan-1-thang-3

Môn Hóa:bai-tap-hoa-9-tuan-6

Môn Sinh:pht-sinh-9-tuan-6-loan

Môn Địa:pbt-dia-9-dot-6-nghi-dich-ncov19


Môn Sử:phieu-bai-tap-su-9

Môn GDCD: gdcd-9-tuan-6