Trường THCS Lý Thường Kiệt
Địa chỉ: 104 Nguyễn Khuyến, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 043 7470993
Website: www.thcslythuongkiet-hanoi.edu.vn – Email: c2lythuongkiet-dd@hanoiedu.vn

[contact-form-7 id=”993″ title=”Liên hệ”]