Click vào để xem chi tiết:

https://vtv.vn/giao-duc/luu-y-hoc-sinh-ha-noi-bat-buoc-phai-xac-nhan-nhap-hoc-khi-trung-tuyen-vao-lop-10-20200721152106568.htm