Và, đặc biệt hơn cả là trường Lý Thường Kiệt đang nằm trong vùng cách ly y tế, lâu lâu rồi – thầy và trò chỉ thấy trường, lớp, thấy nhau qua phòng trực tuyến, qua những bức ảnh, những đoạn video.
Rồi sẽ nhanh qua những ngày xa vắng nhau, chúng ta sẽ nhanh được tựu trường thôi, cứ luôn chung tay và vững tin như vậy nhé!
Dẫu là trực tuyến hay trực tiếp, chúng ta vẫn cùng nhau dạy tốt, học tốt, làm việc tốt nhé – các tình yêu của ngôi nhà chung mang tên THCS Lý Thường Kiệt❤️❤️❤️
Chúc năm học mới thuận lợi, bình an, đạt nhiều thành tích tốt đến với tất cả chúng ta!
9a077ff5-4f11-4ade-b256-736bd1bce913 c997a99e-b441-4ce6-82e2-f881c282e259 8b74f4f8-9910-409e-a377-a677e79ba762 43030955-55e6-433b-a151-2fb8f1ee228c 59a4ab4d-a18f-4db9-a553-d6042f7cd146 1545359f-dfa6-4fa9-960f-304cdf838f4e edb9955e-eb04-490e-a07f-1432335e1d86 e1c581b1-d298-444f-a67a-901d44ac33ed 76dc34ae-33e3-40c8-9e60-ab212403e4db 95249236-d071-418b-aeab-7cc54f87be47 5ee53e9f-db31-4788-aa7c-85a88e1e3926 124acf74-988e-479d-8680-ab01ac015b5f 6ab54216-ec51-4f14-affa-91a5cabaafc7