Chiều ngày 21/2, ông Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch UBND TP Hà Nội chủ trì cuộc họp thứ 8 Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19.

Phát biểu tại đây, ông Chử Xuân Dũng – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội – đề xuất TP tiếp tục cho học sinh các cấp học nghỉ học đến 1/3 để đảm bảo an toàn trước tình hình dịch Covid-19.