Giáo viên: Phạm Thị Phượng

 

Click vào nghe bài giảng: https://www.youtube.com/watch?v=RaE3fBBa-yQ&feature=share