Click vào để tải

Môn Văn: dap-an-bvds dap-an-cbht dap-an-cd-9 dap-an-mxnn-vlb

Môn Anh:dap-an-bai-tap-on-tap-tuan-3-thang-2

Môn Lý: dap-an-pht-tuan-3-vat-ly-9

Môn Hóa:bai-tap-hoa-9-nghi-dich-lan-3

Môn Sinh:bt-chuong-sinh-9-lan-3

Môn Sử: dap-an-su-9

Môn Địa:dap-an-on-tap-dia-9-tuan-26-dot-3

Môn GDCD:phieu-bt-cd9