Tuyển sinh vào lớp 10: Hướng dẫn học sinh xác nhận nhập học trực tuyến/trực tiếp

Tải file đính kèm tại đây :

4-hd_xac_nhan_nhap_hoc_final