📢📢📢 Thông báo: Kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo dục Quận Đống Đa năm 2020

Click để xem kế hoạch: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=223220979406828&id=108588064203454

Thông báo: Phòng sát hạch, Nội quy, Quy trình, thời gian, địa điểm kiểm tra sát hạch đối với các thí sinh tham gia dự tuyển viên chức, làm việc tại các cơ dở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận Đống Đa năm 2020

Click vào để xem chi tiết: tb-02

Thông báo học nội quy với các trường hợp tuyển dụng đặc cách

Click vào để xem chi tiết: tb-01

(1780/HD-BCĐ) Hướng dẫn nội dung ôn tập và xây dựng đáp án chấm điểm sát hạch vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức giáo viên các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2020.

click vào để xem: snv-1780-2020-signed

Các văn bản liên quan đến xét tuyển đặc cách, Quyết định, Hướng dẫn của Thành phố; Thông báo của UBND quận

Click vào để xem: qdub_2362 tb-158-tiep-nhan-phieu-xet-tuyen snv-1586-2020-signed-huong-dan-tuyen-dung-dac-cach tb-158-tiep-nhan-phieu-xet-tuyen

Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020 – 2021

click vào để xem công văn: https://drive.google.com/file/d/1ATQsk4DcOJodLOjLdn-S24IhpKuqbXfQ/view?usp=sharing

Thông báo lịch nghỉ học phòng chống dịch COVID 19

Thông báo lịch nghỉ học phòng chống dịch COVID 19

Quyết định

THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ HỌC TUẦN TIẾP THEO