THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN (TỪ 05/5-15/5/2021) CÁC KHỐI 6,7,8,9

* KHỐI 6: 6A1: https://drive.google.com/file/d/1Sy1pLH8incomyfEWLUih64-P99oWt-Hz/view?usp=sharing 6A2: https://drive.google.com/file/d/1DJiezOsWib-SCWJeW6zOgya2fn0dx5n3/view?usp=sharing 6A3: https://drive.google.com/file/d/1mrg53UBF8yqZTY6OoXlIwnx7K7bD84J...

Thời khoá biểu trực tuyến các khối 6,7,8,9

Click vào để xem chi tiết: thoi-khoa-bieu-truc-tuyen-2-tuan-tu-17_-2-den-28_2

LỊCH HỌC TUẦN 22 (17/2-21/2)+TUẦN 23 (22/2-28/2) KHỐI 6,7,8,9

Click vào đường linh để xem lịch và bài học cụ thể: LỚP 6A1: https://drive.google.com/file/d/1lhenuLOcHnasynvMLTIMZN_hkEzzFTaG/view?usp=sharing LỚP 6A2: https://drive.google.com/file/d/1s3lwZJvDaiMmsjvMJzcPqEEL0d5fgu63/view?usp=sharing ...

📢📢📢 Lịch học trực tuyến của các Khối 6-7-8-9 ( thực hiện từ 01/02- 07/02/2021)

THỜI KHÓA BIỂU TĂNG CƯỜNG SAU DỊCH BỆNH

tkb-ta%cc%86ng-cu%cc%9bo%cc%9bng-sau-di%cc%a3ch

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 9 ( TỪ 27/4-02/5/2020)

LỚP 9A1: https://drive.google.com/file/d/1BfzMcOC1wwaxHjie9gvvQdvg62OlANjQ/view?usp=sharing LỚP 9A2: https://drive.google.com/file/d/14c_KCKqp1kHuq_Ugyc1j929tMf3QLYm7/view?usp=sharing LỚP 9A3: https://drive.google.com/file/d/1P6YNkaDeoNTNVdSBqo6K7du6827l...

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 8 ( TỪ 27/4-02/5/2020)

LỚP 8A1:https://drive.google.com/file/d/1a3RyXVCB6m-Mhcjv0dEJse06sTcHQh2I/view?usp=sharing LỚP 8A2:https://drive.google.com/file/d/1AJT9y6ymK2VeDeFkPZF5Q1IS8FreEGEd/view?usp=sharing LỚP 8A3: https://drive.google.com/file/d/17WmVr9odinSOgfNyAkBTYL_T0rpFQ...

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 7 ( TỪ 27/4-02/5/2020)

LỚP 7A1: https://drive.google.com/file/d/18wQrEz9RUw-6RS3V4lh8smkSE5ZEg0fU/view?usp=sharing LỚP 7A2: https://drive.google.com/file/d/1f_xRmdbpAR43qpxZhRzeLHRGmOVjyJBB/view?usp=sharing LỚP 7A3:https://drive.google.com/file/d/1M097zlvIM4MfibqjL58L-BFYq58...

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 6 ( TỪ 27/4-02/5/2020)

CLICK VÀO ĐỂ TẢI: LỚP 6A1: https://drive.google.com/file/d/17aywh62FgGRQCFjcYUF-3CH6R3XiHtKd/view?usp=sharing LỚP 6A2: https://drive.google.com/file/d/13u9vw5RlPsUOkeMG7yJpH_7L1-VrxOE7/view?usp=sharing LỚP 6A3: https://drive.google.com/file/d/1R...

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 7 (TỪ NGÀY 20/4-25/4)

Lớp 7A1:tkb-day-truc-tuyen7a1-20-4-26-4 Lớp 7A2:tkb-truc-tuyen-7a2-ko-pass-20-4-25-4 Lớp 7A3:tkb-day-truc-tuyen-lop-7a3-tu-20-25-t4 Lớp 7A4:tkb-so-6 Lớp 7A5:7a5 Lớp 7A6:tkb-day-truc-tuyen-lop-7a6-so-2-1-1-copy
1 2 3 5