Với diễn biến dịch bệnh còn nhiều phức tạp như hiện nay, các bạn nhỏ đừng lơ là việc bảo vệ bản thân nhé. Bài phát thanh tuyên truyền về việc làm hàng ngày của học sinh tại nhà, tại trường để phòng tránh dịch bệnh Covid 19 sẽ giúp các bạn nhỏ có những kĩ năng cần thiết để bảo vệ chính mình và những người xung quanh!

Mong ngày đến trường không còn xa!!