Khám phá đại dương
Hs: Vũ Trà My
Lớp: 7A3

img_3019 img_3021

Khám phá đại dương
Hs: Phạm Tâm Như
Lớp: 6A2