1. Đơn vị liên kết giảng dạy môn Tiếng Nhật :

+Trung tâm ngoại ngữ Thiên Long

+ Địa chỉ: Số 2 ngõ 69 Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, Hà Nội

2.  Đơn vị liên kết giảng dạy môn Tiếng Anh:

+ Trung tâm anh ngữ Dreamhouse

+ Địa chỉ: Số 63 – Đặng Thùy Trâm, Cầy Giấy, Hà Nội

3. Đơn vị cung cấp giải pháp sở liên lạc điện tử:

+ Công ty TNHH sản xuất và thương mại ATK

+ Địa chỉ: Số 48 Nguyễn Bình Khiêm, Hai Bà Trưng, Hà Nội