1/ MÔN ÂM NHẠC

* Ôn tập bài hát: Khát vọng mùa xuân, Nổi trống lên các bạn ơi.

* Ôn TĐN số 5, 6.

* Ôn tập nội dung nhạc lý: Nhịp 6/8

* Âm nhạc thường thức: Tìm hiểu thêm về nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn, và tìm hiểu thêm về hát bè.

2/ MÔN MĨ THUẬT

*  Ôn tập vẽ chân dung theo tỉ lệ cơ bản,

* Vẽ chân dung bằng chì, màu , sáp màu …trên giấy A4.

3/ MÔN THỂ DỤC

CHỦ ĐỀ:

NHẢY XA – TTTC – CHẠY BỀN

 

Tiết  40 – Nhảy xa: Ôn một số động tác bổ trợ, trò. Lò cò tiếp sức, Chạy đà 5 – 7 bước giậm nhảy bước bộ trên không

– TTTC: (Cầu lông) thực hiện kỹ thuật phát cầu thuận tay cao su.

– Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên ( Nam 600m , nữ 500m )

Tiết  41 – Nhảy xa: Ôn một số động tác bổ trợ. Lò cò tiếp sức. Chạy đà 5-7 bước giậm nhảy bước bộ trên không

– TTTC: (Cầu lông) ụn tập kỹ thuật phát cầu thuận tay cao su.

Tiết  42 – Nhảy xa: Ôn một số động tác bổ trợ. Lò cò tiếp sức. Chạy đà 5-7 bước giậm nhảy bước bộ trên không

– TTTC: (Cầu lông) thực hiện kỹ thuật phát cầu thuận tay cao su.

– Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên ( Nam 600m , nữ 500m )