4ee20e30-b9bf-4c81-8bbc-71d383dae7dd 5cf63c12-7f7c-4950-996d-968377121ba7 2d3541a6-bc83-4048-b559-650517e514b2 220ad096-bc2d-40f2-b2df-6d2be56e2555 e2d63fcc-dfeb-497e-93ec-5c0b65a469d9 9e844858-ae7e-4908-993a-f765472b1b82 f74ffc6e-98ec-4680-9de7-0475a7eaf391 81ad6394-6333-4730-9c68-6f9093b19b43 cf6a6adc-7e04-4f55-a9f3-1c3c9de30733 4147f9b6-b054-4482-9f9e-4e209bf34857 716f34c9-b5c5-4b73-9832-e7d96b8b5c23 211daa98-0fa3-4ebb-b77d-a3ef6144122e 10f438e1-80c1-498d-adff-c1e164a29c95 780785c1-1a46-4d4c-8da9-12316ab03502 35d1b26c-2961-4ed0-88e2-bff2052eb2bb
Do điều kiện khách quan không cho phép tổ chức các hoạt động Chào mừng Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh, Liên đội trường THCS Lý Thường Kiệt rất vui mừng đón nhận sự quan tâm, động viên của Quận Đoàn Đống Đa và Chi đoàn phường Văn Miếu. Đối với các em học sinh thì được tham gia các Cuộc thi trực tuyến, đó là cuộc thi vẽ tranh tuyên truyền về 80 năm Ngày thành lập Đội, tuyên truyền về Bầu cử và thi video clip tuyên truyền, giới thiệu các khu di tích lịch sử trên địa bàn Quận Đống Đa. Sau đây, là những khoảnh khắc được ghi lại để nhớ mãi về Ngày đặc biệt này!