Click vào để tải bài giảng:

Lớp 6: su6-bai-22tiet-25_khoi-nghia-ly-bi-_-nuoc-van-xuan

Lớp 7:su-7-bai-23-kinh-te-van-hoa-the-ki-xvi-xviii

Lớp 8:su-8-bai-26-lich-su-8-ptcv-t1

Lớp 9: su-9-bai-23-tong-khoi-nghia-thang-tam-nam-1945-va-su-thanh-lap-nuoc-viet-nam-dan-chu-cong-hoa