Trong đời sống xã hội, pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng, vừa là công cụ quản lý nhà nước hữu hiệu, vừa tạo hành lang pháp lý an toàn, tin cậy, thuận lợi cho sự phát triển kinh tế – xã hội.

Cùng với việc không ngừng xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống trở thành yêu cầu cấp thiết, cần được thực hiện thường xuyên, liên tục và hiệu quả.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng việc sử dụng công cụ pháp luật, đặc biệt là Hiến pháp để thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân.

Chính vì vậy, xuất phát từ tư tưởng của Người, 66 năm sau vào tháng 6/2012, Quốc hội đã lựa chọn ngày 9/11 làm “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” gọi tắt là “Ngày Pháp luật”.

 

Nhân kỷ niệm ngày pháp luật Việt Nam 9/11, trường THCS Lý Thường Kiệt kết hợp với hội đồng đội – hội đồng PHPBGD Pháp luật quận Đống Đa và sở tư pháp thành phố Hà Nội, trung tâm trợ giúp pháp lý đã tổ chức chương trình phổ biến pháp luật hình sự và trợ giúp pháp luật cho học sinh THCS vào tháng 10- 2018.

img_0292

Mục đích của chương trình giúp các con nhận thức được những việc làm, hành vi của mình là đúng hay sai, có vi phạm pháp luật hay không. Qua đó, các con thể tự điều chỉnh hành vi, việc làm của bản thân theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với hoàn cảnh thực tế.

img_0327 img_0300

 

Chương trình đã diễn ra rất thành công và được sự hưởng hứng nhiệt tình của tất cả học sinh trong toàn trường. Tuy nhiên việc giáo dục này nhất thiết phải có sự đồng thuận,  thống nhất từ gia đình, nhà trường đến cộng đồng nhằm xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, từ đó, ảnh hưởng tích cực tới sự phát triển và hoàn thiện nhân cách của mỗi học sinh!