xuan-anChặng đường học kì 1 đã qua, để lại trong mỗi bạn học sinh chúng ta thật nhiều cảm xúc. Đây là đôi dòng cảm nhận của bạn Phạm Xuân An – học sinh lớp 9A6 về chặng đường ấy.

slide1 slide2