click vào để tải bài:

Môn Toán:dap-an-pht-toan-7-tuan-4

Môn Văn:dap-an-cau-rg-db dap-an-them-tn-cho-cau dap-an-ttyncnd-ta dap-an-tuc-ngu-1 dap-an-tuc-ngu

Môn Anh: dap-an-bai-tap-on-tuan-4-tieng-anh-7-1

Môn Lý:dap-an-pht-tuan-4-ly-7