click vào để tải bài:

Môn Toán:dap-an-pht-toan-8-tuan-4

Môn Văn:dap-an-khi-con-tu-hu dap-an-ngam-trang dap-an-nho-rung dap-an-que-huong dap-an-tcpb

Môn Anh: answer-key-of-revision-english-8-1

Môn Lý:dap-an-pht-tuan-4-ly-8

Môn Địa:dap-an-tuan-4-dia-8