🍀 Mỗi lớp học là một xã hội thu nhỏ mà ở đó mọi vấn đề xảy ra không phải chỉ GV mới có quyền giải quyết. Sức mạnh thực sự của tiết Sinh hoạt lớp không chỉ nằm ở tiếng nói của giáo viên chủ nhiệm, mà cần có sự đóng góp của mọi thành viên trong lớp.
🍀 Học sinh được trao quyền bởi giáo viên chủ nhiệm. Mỗi học sinh được nói, được hỏi, được nhận xét, được bày tỏ và được tôn trọng. Khi ấy, mỗi tiết sinh hoạt lớp là một cơ hội để cả tập thể cùng chia sẻ, cùng giải quyết vấn đề và từ đó giáo viên sẽ thúc đẩy HS của mình học hỏi, khám phá ra những điểm mạnh của bản thân.
🍀 Tiết sinh hoạt lớp tuần này của tập thể 6A2 cùng cô giáo CN – Nguyễn Bích Hằng đặc biệt hơn mọi tuần vì các em được chung tay tham gia các hoạt đông ý nghĩa. Các em có cơ hội nhìn lại bản thân đồng thời thể hiện trách nhiệm với tập thể, với cộng đồng.
🌻 Ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung
Ủng hộ sách, truyện hướng tới văn hoá đọc và làm phong phú thư viện nhà trường.
Tuy không nhiều nhưng bằng cả tấm lòng với mong muốn được đóng góp, được sẻ chia mỗi học sinh tập thể lớp 6A2 đều đã thực hiện hành động nhỏ nhưng ý nghĩa lớn, hướng tới giá trị sống tốt đẹp🌹

Link video: https://youtu.be/mNF59FvoEfI