☘Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT chuyên, lớp 10 chương trình song ngữ tiếng Pháp và lớp 10 chương trình thí điểm song bằng tú tài, năm học 2022-2023 theo quyết định số 1041/QĐ – SGD ĐT
☘Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập TP Hà Nội năm học 2022 – 2023 theo quyết định số 1042/QĐ – SGD ĐT
8
9 1
6 7
2 3 4 5