Ngày 23-6, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố số lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào từng trường trung học phổ thông công lập năm học 2020-2021.
Click vào để xem: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Tuyen-sinh/970765/ha-noi-cong-bo-so-luong-hoc-sinh-dang-ky-du-tuyen-lop-10?utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&zarsrc=10