Sự kiện tắt đèn hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2021 sẽ diễn ra từ 20h30 đến 21h30, thứ Bảy, ngày 27/3/2021 với chủ đề “Lên tiếng vì thiên nhiên” với các mục đích sau:
1. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng của con người với thiên nhiên và nguyên nhân của dịch bệnh, đặc biệt đối với đại dịch Covid-19.
2. Khuyến khích các sáng kiến, ý tưởng xây dựng cộng đồng, nền kinh tế phát triển bền vững, hoà nhập với thiên nhiên.
3. Bảo vệ đa dạng sinh học, ứng phó hiệu quả biến đổi khí hậu.
Vì vậy, mọi người, mọi nhà, dưới mọi hình thức, hãy thực hiện tiết kiệm điện nhé!