Giờ Trái Đất là một sự kiện quốc tế hằng năm diễn ra trên toàn Thế giới vớ sự tham gia của đông đảo các quốc gia.
Mục tiêu to lớn của chiến dịch Giờ Trái Đất chính là nhằm khẳng định mỗi hành động nhỏ của từng cá nhân khi được nhân lên trên diện rộng sẽ có sự lan tỏa và có thể giúp thay đổi được môi trường sống tốt hơn. Khuyến khích một cộng đồng toàn cầu liên kết với nhau nhằm chia sẻ những cơ hội và thách thức để tạo nên một thế giới phát triển bền vững hơn.

camtasia-getting-started-guide
Đây cũng chính là một sáng kiến nhằm nâng cao ý thức của mỗi người về việc tiết kiệm năng lượng giúp giảm thiểu khí CO2, chống biến đổi khí hậu và làm giảm hiệu ứng nhà kính.
Các em hãy chia sẻ, lan tỏa với những người xung quanh bạn để cùng nhau hưởng ứng sự kiện đầy ý nghĩa này, góp phần giúp hành tinh của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn nhé.