Để chia sẻ khó khăn với người dân miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của lũ lụt, Trường THCS Lý Thường Kiệt đã kêu gọi sự chung tay của cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh122512389_188439146218345_7468638651165824748_o
123049395_188439152885011_5483864455743989456_o
122917904_188439202885006_5152233556914879148_o
122490356_188439206218339_8139705710943690432_o 122461213_188439182885008_2566046228821303877_o 122464817_188439176218342_8291537860492543985_o 122949483_188439189551674_198442287888579947_o 122960100_188439179551675_7392411365267519595_o