1/ MÔN ÂM NHẠC

* Ôn tập lại bài hát: Niềm vui của em, Ngày đầu tiên đi học.

* Ôn tập bài TĐN số 6,7.

* Ôn tập nội dung nhạc lý:Ôn lại nhịp ¾ và cách đánh nhịp 3/4.

* Âm nhạc thường thức: Tìm hiểu thêm về nhạc sĩ Phong Nhã và nhạc sĩ Moda.

2/ MÔN MĨ THUẬT

* Em tìm hiểu cấu trúc 1 ngôi nhà (gồm những phần nào),

*  Em tận dụng các vật liệu có sẵn như các hộp bìa các tông, đất nặn, que kem…để làm 1 ngôi nhà.

3/ MÔN THỂ DỤC

CHỦ ĐỀ: BẬT NHẢY – CHẠY NHANH – CHẠY BỀN

 

Tiết  40 – Bật nhảy: Ôn tập: Đà một bước giậm nhảy – đá lăng

– Chạy nhanh: Ôn một số động tác bổ trợ  Chạy bước nhỏ, Chạy gót chạm mông

– Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên

Tiết  41 – Bật nhảy: Ôn một số động tác bổ trợ và bài tập phát triển sức mạnh chân :Bật xa tại chỗ

– Chạy nhanh: Ôn tập, trò chơi (do GV chọn); Học: Chạy nâng cao đùi

Tiết  42 – Bật nhảy: Ôn một số động tác bổ trợ, bài tập phát triển sức mạnh chân và trò chơi (do GV chọn)

– Chạy nhanh: Ôn tập, trò chơi (do GV chọn); Học: Đứng tại chỗ đánh tay; Đi chuyển sang chạy nhanh 20 – 30m

– Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên