1/ MÔN ÂM NHẠC

* Ôn tập lạị bài hát: Đi cắt lúa, Khúc ca bốn mùa.

* Ôn tập TĐN số 6,7

* Ôn tập nội dung nhạc lý: Tìm hiểu thêm và ôn lại về quãng.

* Âm nhạc thường thức: Tìm hiểu thêm về một số thể loại bài hát.

2/ MÔN MĨ THUẬT

* Em ôn lại kiến thức về họa tiết trang trí.

* Em dùng họa tiết trang trí 1 đồ vật trong gia đình (như lọ hoa, bát đĩa…) bằng giấy màu, đất nặn…

3/ MÔN THỂ DỤC

CHỦ ĐỀ: BÀI THỂ DỤC – BẬT NHẢY – CHẬY BỀN

 

 

Tiết  40 – Bài TD: Ôn 4 động tác: Vươn thở, Tay, Chân, Lườn (chú ý biên độ, nhịp điệu)

– Bật nhảy: Ôn động tác Đá lăng trước – sau, Đá lăng sang ngang; Đà một bước giậm nhảy

Tiết  41 – Bài TD: Ôn 4 động tác: Vươn thở, Tay, Chân, Lườn

– Bật nhảy: Ôn động tác Đà một bước giậm nhảy đá lăng; Đà ba bước giậm nhảy

– Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên ( Nam 600m , nữ 500m )

Tiết  42 – Bài TD: Ôn 4 động tác: Vươn thở, Tay, Chân, Lườn; Học 2 động tác: Bụng, Phối hợp

– Bật nhảy: Ôn động tác Đà một bước giậm nhảy đá lăng; Đà ba bước giậm nhảy vào hố cát, trò chơi (do GV chọn)