Click vào để tải bài chữa:

Môn Toán: dap-an-toan-8-tuan-1-thang-3

Môn Văn:hd-lam-bt-van-8-tuan-5-covid-19-de-so-1 hd-lam-bt-van-8-tuan-5-covid-19-de-so-2

Môn Anh:dap-an-bai-tap-anh-8

Môn Lý:dap-an-ly-8-tuan-1-thang-3

Môn Hóa:dap-an-bai-tap-hoa-8-tuan-5

Môn Sinh: goi-y-dap-an-cau-hoi-sinh-8-tuan-5

Môn Sử:dap-an-pbt-su-8

Môn Địa:dap-an-tuan-1-thang-3-dia-8