Click vào để tải bài chữa:

Môn Toán: dap-an-toan-9-tuan-1-thang-3 dap-an-toan-8-tuan-1-thang-3

Môn Văn:ban-sau-2-3-20-de-on-tap-van-lop-9-tuan-28

Môn Anh:dap-an-bt-tuan-1-thang-3-lop-9

Môn Lý:dap-an-ly-9-tuan-1-thang-3

Môn Hóa: dap-an-hoa-9-tuan-5

Môn Sử:dap-an-pbt-su-9

Môn Địa:dap-an-dia-9-dot-nghi-dich-ncov-lan-5